Aerobinen kynnys

Aerobinen kynnys on se kohta rasituksessa, jossa keho alkaa tuottamaan laktattia  yli perustason, mutta pystyy edelleen tehokkaasti puskuroimaan ne pois kehosta, ilman että ne haittaavat suoritusta. Verestä mitattuna aerobinen kynnys ylittyy usein, kun veren laktaattipitoisuus nousee lepolaktaattitason yläpuolelle.

Aerobinen kynnys on hyvin yksilöllinen, henkilökohtainen raja pystytään määriittää tarkasti VO2-testissä sekä laktaateista.

Aerobisen kynnyksen määrittäminen laktaateista

Aerobisen kynnyksen määrittäminen laktaateista

Kynnyksen määrittäminen VO2 testissä

Kynnys voidaan määrittää suoran hapenottokykytestin perusteella, laskemalla ventilaatioekvivalentti, hapen ja hiilidioksidin avulla (VE/VO2 ja VE/VCO2).  

Aerobinen kynnys (AeK) määritetään ventilaation ja hengitetyn happimäärän (VE/VO2) mukaan, jossa alin kohta viittaa aerobiseen kynnykseen.     

Lähteet:
Keskinen, K; Häkkinen, K; Kallinen, M; 2007, Kuntotestaajan käsikirja, Tammer-Paino oy, Tampere, paino 2, 304 s.
Moilanen, P, Testausopin perusteet, Jyväskylän yliopisto 2006-2008

Lähteet:
Keskinen, K; Häkkinen, K; Kallinen, M; 2007, Kuntotestaajan käsikirja, Tammer-Paino oy, Tampere, paino 2, 304 s.
Moilanen, P, Testausopin perusteet, Jyväskylän yliopisto 2006-2008